Amstel Translations
Over de vertaler
Talencombinaties
Vakgebieden
Uw wensen
Tarieven
Praktische Zaken

 

De vertaler van Amstel Translations volgde de studie Vertaalwetenschap aan de UvA en staat als KTV-gecertificeerd vertaler ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en -vertalers (Rbtv) onder nummer 21.11.6.

 

Zij volgde o.a. de postdoctorale cursussen:

  •  de cursus Medisch Vertalen Engels aan de RUU;
  •  de cursus Juridisch Vertalen Frans van het SIGV;
  •  de "modules Jean Monnet" (Europese integratie) te Brussel;
  •  de studiedag "Europese Vertaalnorm ISO NEN-EN 15038" aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen.


 

De vertaler is lid van de Orde van Registertolken en -vertalers (ORT&V).

 

 

 

 

 

 

 

 

Amstel Translations  | info@amsteltranslations.nl
UA-34247080