vertalingen  EN>NL EN FR>NL

snel, accuraat en betrouwbaar

De vertaler van Amstel Translations

- volgde de studie Vertaalwetenschap aan de UvA;

- staat als gecertificeerd vertaler ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en - vertalers (Rbtv) onder nummer 21.11.6;

- volgt regelmatig bijscholingscursussen in binnen- en buitenland;

- houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in de vertaalwereld;

- is lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).UA-34247080